Čo potrebujete vedieť

Bytový vetrací systém Vitovent 300

rekuperačná jednotka

Kvalita vzduchu výrazne ovplyvňuje kvalitu života ako aj bývania. Pritom je dostatočná výmena vzduchu nepostrádateľná: Moderne koncepcie bývania však tomu odporujú. Tieto sú dimenzovane tak, aby obytne priestory podľa možnosti dobre tesnili, aby sa predovšetkým zabránilo tepelným stratám. Vetrací systém Vitovent 300 tu vytvorí príjemnú a zdravú klímu bývania, bez mrhania energiou.

 

Vzduch vnímame ako „čerstvý“ vtedy, ak je koncentrácia CO2 pod 0,1 obj. % a ak je tento bez nepríjemného zápachu. Otvorenie okna sa spravidla javí ako najlepšie riešenie. No vetranie cez okno je založene na náhode, lebo buď vetráme priveľa a mrháme takto drahocennou energiou alebo zase vetráme primálo a potom sa zase cítime unavení a napätí. Naproti tomu bytový vetrací systém Vitovent 300 vzduch vymieňa priebežne a odstraňuje z neho zápach a škodliviny. Takto vytvárate kontinuálne príjemnú a zdravú klímu.

Prevencia plesni a ochrana stavby

Vlhký vzduch v miestnosti patri medzi hlavne príčiny plesni. Pozor: Pleseň v žiadnom prípade nie je len kozmetická vada. Pleseň môže poškodiť zdravie obyvateľov a poškodiť aj stavbu ako takú. Iste je jedno: Investícia do bytového vetracieho systému je výhodnejšia, ako napráva poškodení stavby v dôsledku výskytu plesni.

Alergici si môžu vydýchnuť

Filtračný systém s efektívnym peľovým filtrom (filtračná trieda F6) čisti privádzaný vzduch od škodlivín. Takto si môžu príjemnú klímu vychutnať aj alergici, lebo dochádza k zníženiu výskytu plesni a roztočov

Bezpečnosť a kľud

Vitovent 300 zabezpečuje priebežnú výmenu vzduchu a okna takto môžu zostať cely rok zatvorene, čo zvyšuje nielen bezpečnosť proti zlodejom, ale aj hluk ulice takto nepreniká do bytu.

regulátor

 

Vitovent 300: Garantuje celoročne veľmi útulnú klímu v obydlí, znižuje nutnosť vetrania a šetri náklady na vykurovanie

Vetranie takmer bez strát energie

Pri Vitovente 300 sú úspory energie prvoradé. Výkonný výmenník tepla dokáže zo starého spotrebovaného vzduchu vyťažiť až 90 percent tepla a týmto teplom potom ohriať vzduch, ktorý prúdi dnu. Vďaka efektívnym motorom na jednosmerný prúd takto na jednu „investovanú“ kWh elektrickej energie získate spať 15-nasobok tepelnej energie. Pri vykurovanej ploche 150 m2 takto napr. ušetrite ročne až 300 m3 zemného plynu.

Chladenie prídavným vzduchom

V zime sa prostredníctvom funkcie výmeny vzduchu spätne získava väčšina tepla, ktorá je obsiahnutá v spotrebovanom vzduchu. V lete sa výmenník tepla zase kompletne obchádza zabudovanou obtokovou klapkou. Tento teplotne riadený obtok umožňuje v noci prenikanie chladného nočného vzduchu do miestnosti.

Systém plochých kanálov Fastflex:

Úspora miesta a bezproblémová montáž

Systém Fastflex na rozvod vzduchu je optimalizovaný pre Vitovent 300. Na jednej starne zjednodušuje montáž a nastavenie bytového vetracieho systému. Na druhej strane tiež šetri miesto: V jednej pokladkovej rovine možno takto pripojiť až dve poschodia súčasne. Pritom su tieto ploche kanály nielen tak všestranne, že ich možno prispôsobiť všetkým stavebným danostiam, ale sú aj mimoriadne stabilne a možno ich inštalovať pod poterom v podlahovom vykurovaní.

bytový vetrací systém s rekuperáciou tepla

Vitovent 300 - bytový vetrací systém s rekuperáciou tepla

  1. ventilátory na jednosmerný prúd
  2. klapka obtoku
  3. výmenník tepla (rekuperácia vzduchu)
  4. vzduchový filter

 

Výhody na prvý pohľad

  1. Bytový vetrací systém až 180, 300 alebo 400 m3/h.
  2. Systém zabezpečuje útulnú a zdravú klímu v obydlí.
  3. Šetri náklady na vykurovanie.
  4. Spätné získanie tepla viac ako 90 % znižuje straty vetraním na minimum a znižuje náklady na vykurovanie.

 

rekuperácia vzduchu v rodinnom domeZabudovaný a teplotne riadený obtok (300 a 400 m3/h) obchádza rekuperáciu tepla v lete (100 %) a umožňuje chladenie prijemne chladným nočným vzduchom.

Úsporné motory na jednosmerný prúd s konštantným objemovým tokom a riadením rovnováhy udržiavajú konštantný prúd nezávisle od statického tlaku.

Filtrovanie vonkajšieho vzduchu – dôležité pre alergikov.

Menej zápachu.

Rovnomerne rozloženie vlhkosti zabraňuje stavebným škodám.

Uzavreté okna – zvýšená bezpečnosť proti vlámaniu a ochrana proti hluku.

 

 

 

 

 

Výrobca:

Viessmann, s.r.o.

Ivanska cesta 30

821 04 Bratislava

telefon: (02) 32 23 01 00

telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

 

Dodávateľ a montáž:

OPIMUS s.r.o.

Ružová dolina 25

821 09 Bratislava

tel: 0908 748 041

www.opimus.sk