Čo potrebujete vedieť

Autorský dozor

Autorský dozor je v pôsobnosti generálneho projektanta stavby a zároveň aj jeho povinnosťou. Tento dopĺňa prípadne vysvetľuje jednotlivé detaily stavby, pretože nízkoenergetický dom sa jednoznačne neodporúča stavať iba z projektu pre stavebné povolenie, ale z realizačného projektu. Rovnako je nutná účasť projektanta stavby ako spracovateľa dokumentácie aj na kontrolných dňoch, kde môže projektant upozorniť na nedodržiavanie projektu prípadne iné nedostatky.  V prípade, že sa nejaká časť projektu zmení projektant alebo dodávateľ stavby vyhotoví projekt skutočného vyhotovenia.