Čo potrebujete vedieť

Aktuálne rodinné domy

 

aktuálny rodinný dom

Aktuálne rodinné domy sa začali stavať v 90. rokoch kedy na naše územie začali vo väčšej miere prenikať nové technológie zo západnej Európy, od klasických rodinných domov sa líšia hlavne architektúrou ako aj technickým vybavením, novšími materiálmi, novším vykurovaním, kvalitnejšími oknami s dvojsklom v lepších prípadoch vyplnených plynom s lepšími teplotechnickými vlastnosťami ako vzduch. Väčšina týchto domov je už aj zateplená, vačšinou sa už zateplenie považuje za štandard. Boli stavané už podľa novších noriem a vo veľkej miere sa začali kopírovať hlavne nemecké normy DIN.  Tieto domy sa stavajú až dodnes. Tieto domy sú podľa dnešného energetického hodnotenia budov zatriedené do kategórií C a D.

 

Maximálna ročná tepelná spotreba energií je 120 až 250 kWh/m2rok

Je nutná rekonštrukcia aktuálnych rodinných domov?

Staršie z týchto domov je nutné už čiastočne rekonštruovať, prípadne obnovovať. Rovnako ako pri starších stavbách odporúčame v prípade rekonštrukcie začať s vykurovacím systémom a oknami ak nie je nutnejšie riešiť napríklad strechu. Preto pri rekonštrukcii je vhodné zavolať si odborníka, ktorý dokáže posúdiť, s ktorou časťou je najvhodnejšie pri rekonštrukcii začať.

Ako správne postupovať pri výstavbe aktuálneho rodinného domu?

V prípade, že investor z finančných dôvodov uvažuje práve nad výstavbou takéhoto typu domu je vhodné si už v projektovej príprave zvážiť prípadné budúce rozšírenie vykurovacieho systému, aby sa vyhol zbytočnému budúcemu zásahu do stavebných konštrukcií. Každopádne je z hľadiska návratnosti vhodnejšie zainvestovať do kotla s väčšou účinnosťou napríklad kondenzačného kotla a do kvalitnejších okien ako do prehnaného zateplenia. Pri výstavbe domov je vhodné si zvážiť aj materiály použité na výstavbu domu nakoľko hlavne obvodové steny už nie je možné jednoducho zameniť. Steny z tehál sú napríklad vhodné aj z hľadiska akumulácie tepla, ktoré sú potom následne schopné odovzdávať späť do interiéru. Pri drevostavbách sa zvyknú robiť priečky z materiálov s lepšími akumulačnými schopnosťami ako drevo.

Aký materiál je najvhodnejší pri výstavbe rodinného domu?

Každý materiál má svoje výhody a nevýhody.

Drevostavby sú napríklad lacnejšie, rýchlejšia výstavba, drevo je horľavé, je vhodné vytvárať priečky z akumulačných materiálov, vačšinu stavby tvorí suchý proces výstavby.

Stavby z tehál sú síce drahšie ale vytvárajú lepší pocit bezpečia, sú nehorľavé, vačšina konštrukcií je vytvorená mokrým procesom čo znamená zabudovanú vodu, ktorú je nutné zo stavby dostať vetraním, nedostatočné vetranie môže viesť ku vzniku plesní.

Prečo je nutné vetrať?

Často sa stáva, že vetranie hlavne novostavieb je podceňované čo zvykne viesť ku vzniku plesní a následne alergií. Tieto javy sú bežné aj pri rekonštrukcii domov, ktoré síce nemajú v sebe zabudovanej toľko vlhkosti ale takmer každý proces, ktorý sa v budove vykoná vedie k vzniku vodných pár, ktoré sa vyzrážajú na najchladnejších miestach napríklad na okennom zasklení, kovaní atď..

Chcete úsporne a ekologicky vykurovať? Potom by ste mali dodržať tieto tipy.

 1. Skontrolujte vaše kúrenie – najlepšie pred vykurovacou sezónou. Pretože už niekoľko milimetrov usadených sadzí a zle nastavený horák spôsobia nárast spotreby energie o 5%. Telefonát do vašej kúrenárskej firmy stojí oproti tomu len pár korún.
 2. So starým kotlom (viac ako 15 rokov) sa nedostanete na správnu cestu, čo sa týka úspory energie a ochrany životného prostredia. Ak chcete modernizovať vaše vykurovanie konajte teraz, ináč vám zima urobí škrt cez rozpočet.
 3. Nezabudnite si skontrolovať spotrebu energie. Váš odborník na kúrenie vám rád spočíta, čo spotrebúva váš starý vykurovací systém a čo môžete ušetriť s novým kotlom.
 4. Čím skôr budete modernizovať tým lepšie – a predovšetkým výhodnejšie. Pretože starý kotol musíte celý rok prevádzkovať s konštantnou teplotou. Tým vznikajú predovšetkým veľké straty povrchom. Dôsledok: starý kotol dosahuje s ťažkosťami normovaný stupeň využitia 68%.

  Naproti tomu nový vykurovací kotol nastavuje automaticky teplotu kotlovej vody na vonkajšiu teplotu. A dokonca, keď nie je spotreba tepla, sa úplne vypne. Výsledok: normovaný stupeň využitia až 95%.
 5. Nevetrajte byt príliš dlho, ale radšej 2-krát denne krátko a dôkladne – ca. 5 minút. Pritom uzavrite termostatické ventily. Tak vám unikne len vydýchaný vzduch ale nie teplo, ktoré je naakumulované v stenách a nábytku.
 6. Netesnosti na oknách a dverách sú neprípustné pre úsporné kúrenie. Pravidelne kontrolujte stav tesnení a v prípade potreby vymeňte.
 7. Radiátory odvzdušnite, keď nie sú rovnomerne teplé alebo z nich počuť prúdenie vzduchu. Vykonajte to jednoduchým uvoľnením odvzdušňovacej skrutky a vzduch vypúšťajte pokiaľ nezačne vytekať vykurovacia voda.
 8. Keď sa vonku zotmie, zatiahnite žalúzie alebo závesy. Má to na byt podobný účinok ako na človeka deka. Úspora energie predstavuje ca. 4%.
 9. Dávajte pozor na to, aby vaše radiátory a termostatické ventily neboli schované pod oblečením, za nábytkom alebo závesmi a nepoužívajte ich ako sušiak na prádlo. Ináč môže dôjsť k strate až 20% energie.