Čo potrebujete vedieť

0 - litrový dom

PRÍKLAD „0-LITROVÝ DOM“

ZÁSOBOVANIE ENERGIOU VÝLUČNE

POUŽITÍM ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

 

Vďaka kombinovanému používaniu zemného tepla, solárnej termiky a fotovoltaiky v spojení s najmodernejšou fasádnou technikou a rozvodom energie vo vnútri budovy možno zásobovanie energiou priemerného domu s plochou 200 m2 (domácnosť so 4 osobami) už dnes uskutočniť vďaka používaniu energie z obnoviteľných zdrojov. Ďalším vývojom nízkoenergetických a pasívnych domov na základe nariadenia o energetickej úspornosti, vďaka výskumu a vývoju energeticky úsporných spôsobov výstavby, technológií a materiálov prispieva REHAU k tomu, aby sa požiadavka po väčšej energetickej úspornosti etablovala v čoraz väčšom počte oblasti novostavieb a pri modernizácii existujúcich budov. S inteligentnými systémami, ktoré sa navzájom prelínajú, treba šetriť zdroje a čoraz viac sa približovať k docieleniu nezávislosti od drahých zdrojov primárnej energie. Systémová technológia, ktorá aj v oblasti priemyselných, podnikateľských a administratívnych budov vedie s rovnakým efektom k sebestačnej budove.

 

VYPOČET NA PRÍKLADE:

Rodinný dom (200 m2 so 4 osobami):

Na vykurovanie a ohrev pitnej vody potrebujete približne 21.170 kWh za rok. Z toho môžete využívaním geotermálneho zariadenia, ktoré zároveň v mesiacoch bez dostatočného slnečného žiarenia podporuje moderne solárne zariadenie na ohrev pitnej vody, vyrobiť 16.323 kWh a elektricky prúd teda musí k tomu pridať už len 4.847 kWh. Za predpokladaných 0,15 EUR/kWh elektrického prúdu v tarife tepelného čerpadla (treba sa opýtať u vášho dodávateľa) musíte dokúpiť elektrický prúd za cca 727 Euro. Vďaka aktuálnemu čerpaniu a platbe za napájanie fotovoltaickým prúdom vo výške 0,518 EUR/kWh za rok 2006 by ste potrebovali fotovoltaické zariadenie s cca 16 m2, aby ste vyrobili elektricky prúd v hodnote týchto 727 Euro (nasmerovanie juh, 45° sklon, 10 % účinnosť, lokalita Franken).

REHAU - 0 litrový dom

 

 

Legenda:

1.       RAUGEO sonda

2.       RAUGEO kolektor

3.       RAUGEO solarny rozvadzač

4.       Tepelne čerpadlo

5.       Zemny tepelny vymennik vzduchu AWADUKT Thermo

6.       Vymennik tepla

7.       SOLECT kolektor

8.       REHAU SOLECT zasobnik

9.       REHAU fotovoltaika

10.    Striedač

11.    Hodiny

12.    Domova pripojka

 

A.       Vykurovanie

B.       Vetranie

C.       Chladenie

D.       Napajanie do verejnej siete

 

Výrobca technológií:

REHAU s.r.o.

Bratislava

Tel: +421 2 6820 9110, Fax: +421 2 6820 9122

www.rehau.sk

bratislava@rehau.com